Wire transfer

Опция за плащане с банков превод

Банковият превод не е метод на плащане, който се предлага от определен доставчик, а напротив – това е общ термин, който обозначава опцията, давана на всеки притежател на банкова сметка, да поиска от своята банка да прехвърли пари към друг потребител. Банковите трансфери обикновено се извършват между банки и финансови организации, без намесата на посредническо трето лице.

С появата на електронната комуникация тази много известна банкова операция приема формата на електронно прехвърляне на пари от една банкова сметка в друга, което я прави по-бърза и безопасна. Една от причините, че е по-безопасна, е, че тук няма място за анонимност, тъй като и двете банки са добре познати и официални организации.

Направете банков превод

За да направите банков превод в полза на казина, предлагащи банков превод, всичко, което трябва да направите, е да инструктирате банката си да го направи. Разбира се ще трябва да се идентифицирате, да определите сумата и валутата, която искате да прехвърляте и да дадете точна идентификация на това казино, предлагащо банков превод, на което искате да кредитирате прехвърлените пари. Тази информация обикновено е налична в секцията за банкиране на даденото казино, предлагащо банков трансфер.

Моля, обърнете внимание, че обикновено банките налагат такси за всички трансфери, независимо дали са към казина или не. Преди да решите да се възползвате от този метод за плащане, можете да попитате във вашата банка за разходите, включени в този вид операция. Разбира се, банковите преводи са методи и за депозиране, и за теглене. Ако искате вашето любимо казино да прехвърли печалбата ви чрез банков превод, можете да го направите.

Още веднъж, уверете се, че сте наясно с таксите, които са включени в този метод, защото те може да различават в зависимост от това дали изпращате или получавате пари. Разбира се, при равни други условия, колкото по-голяма е прехвърляната сума, толкова пропорционално по-малко е въздействието на тези такси.

Допълнителни услуги на банковия превод

Освен намаления риск от кражба на самоличност, когато изберете да направите банков превод, вие печелите още предимства: първо и най-важно, можете да избирате сред много по-голям брой валути. Вие също така използвате метод, който се използва от много голям брой казина, предлагащи банков трансфер по света. Освен това пътят, по който минават вашите пари, може да бъде проследен много подробно. Най-накрая този метод се използва от толкова много потребители и банки по света, че обикновено се извършва гладко и безпроблемно.