DineroMail

Опция за плащане DineroMail

DineroMail is е метод за плащане, който се използва в Латинска мерика, основно в Аржентина, Мексико , Чили и Бразилия. Услугата е предлагана от PayU Group и наскоро беше преименувана: в Аржентина сега се нарича PayU Latam, докато в Мексико, Чили и Бразили тя носи името DineroMail by PayU. Освен тази формалност, предлаганата услуга до голяма степен е еднаква и позволява на играча да изпраща пари в DineroMail казина или други интернет търговци, като използва любимата си опция за плащане: дебитна/кредитна карта, банков трансфер или кеш. Това позволява на платците да използват DineroMail и за периодични плащания, които ще се таксуват от същата кредитна карта, без да е необходимо да се въвежда данните за плащане всеки път. Ако някой реши да плати в кеш, системата съобщава код, който трябва да се принтира и да се занесе в удобен наков клон или магзаин, за да се извърши плащането. След като местният магазин или банка получат плащането, те информират DineroMail, който на свой ред потвърждава това депозиране пред DineroMail казино касиер или онлайн магазин.

Открийте си DineroMail акаунт

DineroMail не изисква да се открива акунт, за да се използва. Всъщност потребителят остава отговорен, като продължава да избира любимата си система за банкиране, направена по-проста с всички опции, предоставени от DineroMail. Само продавачът, който иска да предложи тази възможност на своите клиенти, трябва да си открие акаунт в DineroMail (или PayU Latam).

Допълнителни предимства на DineroMail

Поради смяна в името, DineroMail предлага различни сайтове, където можем да получим полезна информация. Кликнтете на линка в дъното на тази страница, за да се свържете с главната страница. Но, ако сте в Аржентина, може би следната ще ви се стори по-удобна: http://www.payulatam.com/ .
Моля, обърнете внимание, че плащанията с кредитна карта и кеш депозитите са налични на територията на цяла Латинска Америка, покрита от PayU Latam групата, но банковите трансфери в момента не са налични за плащания, извършвани в Бразилия и Мексико.
Някои услуги изискват такса: препоръчва се да се вземете предвид таксите за всички транзакции. Ще ги откриете тук: http://www.payulatam.com/latin-america-online-payment-fees
Ако искате да научите повече за DineroMail сега, ето един удобен линк за вас:
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА DINEROMAIL И PAYU LATAM